Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020

Pondelok, 30 november 2020 - štvrtok, 03 december 2020

Registrácia

Konferencia

 

Hlavnou témou roku 2020 je pandémia COVID-19, ktorá spôsobila prepad vo všetkých odvetviach hospodárstva. Priemysel a energetika zároveň čelia dlhodobým výzvam ako je dekarbonizácia či digitalizácia. Ekonomickým diskusiám na Slovensku v súčasnosti dominuje príprava reformného plánu na využitie takmer šiestich miliárd eur grantovej pomoci z Plánu obnovy EÚ. Tie majú Slovensku pomôcť, aby sa spamätalo z koronakrízy a nasmerovať ho k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Zároveň finišujú rokovania o sedemročnom finančnom rámci EÚ a o ďalších finančných nástrojoch, ktoré majú naštartovať zelené investície.

KĽÚČOVÉ OTÁZKY

1. Aké výzvy a riešenia vidia v dôsledkoch pandémie COVID-19 slovenskí stakeholderi a európski experti?

2. Akú úlohu bude mať priemysel a energetika v súčasných iniciatívach Plán obnovy Európy, Európska zelená dohoda a v národných strategických dokumentoch (napr. v Národnom pláne obnovy a odolnosti)?

3. Ako ovplyvňuje koronakríza schopnosť priemyslu plniť ciele dekarbonizácie?

4. Aké opatrenia by boli efektívne na podporu zelených investícií v priemysle?

5. Aké finančné nástroje ponúka Európska únia a aké štát?

6. Aké by mali byť podmienky čerpania z dostupných fondov a kto by k nim mal mať prístup?

PROGRAM

Deň 1 | Čo môže priemyslu a energetike priniesť zelený reštart?

Pondelok, 30. november 2020 | 10:00 – 12:00

Pandémia COVID-19 priniesla prepad európskej aj slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie môže byť obnova po koronakríze príležitosťou vymaniť sa zo zastaraných ekonomických modelov.

Zelený reštart európskych ekonomík by mal byť v súlade s princípmi Európskej zelenej dohody, ktorá má Európu doviesť k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Priemysel má podľa Európskej únie kľúčovú úlohu – má byť nástrojom ekologickej aj digitálnej transformácie. Zásadné zmeny, ktoré Európa plánuje, sa nezaobídu bez nových technológií, ktorým by mali pomôcť zodpovedajúce investície.

Panel bude prebiehať simultánne v anglickom a slovenskom jazyku.


MAROŠ ŠEFČOVIČ

podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad

RICHARD SULÍK
podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva SR

BEATA JAVORCIK
hlavná ekonómka Európskej banky pre obnovu a rozvoj

MARKUS KAUNE
predseda predstavenstva ZSE, a.s. a VSE Holding a.s.

MIROSLAV KIRAĽVARGA
prezident Republikovej únie zamestnávateľov

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

 

 

Deň 2 | Energetika na križovatke: Pokrízová obnova a dekarbonizácia

Utorok, 1. december 2020 | 10:00 – 12:00

Nová realita, ktorú priniesla zdravotná kríza COVID-19, posilnila potrebu zosúladiť klimatické ciele Európskej zelenej dohody s oživením hospodárstva. Emisie z energetiky predstavujú 51 percent všetkých emisií Slovenska. V národnom reformnom pláne obnovy vláda sľubuje posilnenie odolnosti energetickej infraštruktúry, modernizáciu systémov vykurovania a zvýšenie podielu obnoviteľnej energie na celkovom energetickom mixe. Predpokladom pre napĺňanie klimatických cieľov je udržateľná energetická politika na regionálnej a lokálnej úrovni.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.


KAROL GALEK

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

ELENA VIŠNAR MALINOVSKÁ
vedúca oddelenia na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu

BRANISLAV STRÝČEK
predseda predstavenstva Slovenských elektrární, a.s.

HENRICH KREJČÍ
člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

JURAJ ZAMKOVSKÝ
výkonný riaditeľ, Priatelia Zeme-CEPA

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko

Deň 3 | Ako môže prispieť priemysel k udržateľnej obnove Slovenska po koronakríze?

Streda, 2. december 2020 | 10:00 – 12:00

Vypuknutie koronovej pandémie predstavuje vážnu hrozbu pre európsky a slovenský priemysel z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Podniky teraz čelia trom procesom prechodu: digitálnej transformácii, opatreniam na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a koronakríze. V dôsledku kombinácie slabej globálnej ekonomiky a neistoty v podnikaní, spoločnosti a politike mnohým spoločnostiam chýba likvidita, ale aj stabilné a predvídateľné prostredie pre dlhodobo udržateľné investície. Predstavitelia vlády očakávajú, že za „pomoc“ priemyslu dostanú protihodnotu v podobe investícií do modernizácie.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.


LÍVIA VAŠÁKOVÁ

poradkyňa predsedu vlády SR pre Zelenú ekonomiku a Fond obnovy

MARTIN HOJSÍK
poslanec Európskeho parlamentu (PS / Renew Europe)

MILAN VESELÝ
generálny riaditeľ Slovalco, a. s., prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

IVETA VASKOVÁ
dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

ZDENĚK ČECH
vedúci sekcie ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

Deň 4 | Kritické suroviny a dekarbonizácia: Aká je úloha kritických surovín pri dekarbonizácii a digitalizácii slovenskej ekonomiky?

Štvrtok, 3. december 2020 | 10:00 – 12:00

Vzácne suroviny sú základom zelených a digitálnych technológií. Sú kľúčové nielen pre výrobu solárnych panelov a batérií, ale aj tabletov a mobilov. V súčasnosti je Európska únia takmer úplne závislá od ich dovozu z tretích krajín.

Podľa Európskej komisie na nich stojí prechod hospodárstva založeného na fosílnych palivách k digitálnej a zelenej ekonomike. Komisia ponúkla dve riešenia. Rozvoj ťažby kritických surovín v Európe a ich dôslednú recykláciu.

Potenciál ťažby vzácnych surovín je v Európe vysoký, ale ťaží sa málo. Podľa Komisie je dôvodov viacero – nedostatok investícií, zdĺhavé vnútroštátne postupy udeľovania povolení a nízka popularita ťažby medzi domácim obyvateľstvom pre jej negatívne dopady na životné prostredie.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.

MILAN GROHOL
politický referent oddelenia kritických surovín, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie vnútorného trhu, priemyslu, podnikania a MSP

OTO PISOŇ
projektový manažér, InoBat Auto

MICHAL CEHLÁR
dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach

PETER ŽITŇAN
podnikový riaditeľ, Rudné bane, š.p.

JOZEF ŠUCHTA
právnik

MARTIN ONDERA
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – základná organizácia Košice 2013

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko

 

Uskutočnené podujatia

Online Podujatie

Nemecko po voľbách: Kontinuita a zmena

30/09/2021 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovensko, v spolupráci s bratislavskou kanceláriou Friedrich Ebert Stiftung, Vás pozýva na online diskusiu s názvom Nemecko po voľbách:...
Online Podujatie

Správa o právnom štáte v roku 2021

13/09/2021 o 14:00 - 15:30
EuroPolicy, v spolupráci s portálom EURACTIV Slovensko a pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung, Vás pozýva na online diskusiu s názvom Správa...
Online Podujatie

Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?

10/09/2021 o 10:00 - 11:30
Investori tvrdia, že súčasná podoba povoľovania investičných zámerov je jednou z hlavných bariér rozvoja udržateľnej energetiky na Slovensku....
Online Podujatie

China's Systemic Rival: EU's Ways to Withstand the Dragon

07/09/2021 o 15:00 - 16:30
EURACTIV Slovakia, in cooperation with EuroPolicy and Prague Office of Heinrich-Böll-Stiftung, cordially invites you to an online discussion titled...
Online Podujatie

Poľnohospodárstvo a biodiverzita: Symbióza alebo disharmónia?

06/07/2021 o 10:00 - 11:30
Aký je podiel poľnohospodárstva na úbytku biodiverzity v poľnohospodárskej krajine? Aké dôkazy pre to máme? EURACTIV Slovensko a Ekotopfilm Vás...
Online Podujatie

Eurofondy, plán obnovy a klimatická zmena

24/06/2021 o 10:00 - 11:30
Klimatická zmena je globálnym fenoménom. Riešenia však začínajú v obciach, mestách a samosprávach, ktoré budú hrať pri implementácii opatrení...
Online Podujatie

Obnoviteľné plyny: Kde je ich miesto v energetike do roku 2050?

18/06/2021 o 10:00 - 11:30
Rozvoj palív, ako je biometán a vodík, považuje Európska komisia za kľúčový pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zároveň upozorňuje,...
Online Podujatie

Plán obnovy: Ako naštartovať zelenú transformáciu?

10/06/2021 o 09:00 - 14:30
Slovenská klimatická iniciatíva , Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a portál EURACTIV Slovensko Vás pozývajú na online konferenciu s názvom...
Online Podujatie

O Rusku s Jaroslavom Naďom a Alexandrom Dulebom

09/06/2021 o 15:00 - 16:00
EURACTIV Slovensko, v spolupráci s občianskym združením EuroPolicy a pražskou kanceláriou Heinrich Böll Stiftung, Vás pozýva na online diskusiu o...
Online Podujatie

Arms Control Post-Trump: A Revival of International Initiatives?

08/06/2021 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovakia, in cooperation with Bratislava Office of Friedrich Ebert Stiftung, invite you to an online stakeholder workshop dedicated to the...
Online Podujatie

Zelená taxonómia a plynárenstvo

03/06/2021 o 10:00 - 11:50
EURACTIV Slovensko, v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom, Vás pozývajú na online diskusiu venovú téme taxonómie EÚ a budúcnosti...
Online Podujatie

Malo by sa Slovensko stravovať bez mäsa?

02/06/2021 o 10:00 - 11:30
V spolupráci so Slovenskou vegánskou spoločnosťou Vás pozývame na online diskusiu k téme udržateľného stravovania na Slovensku.
Online Podujatie

V4 Goes Hydrogen

19/05/2021 o 10:00 - 11:30
Given the main aims of the European Green Deal, hydrogen may be perceived as one of the key enablers of decarbonization of the heavy industry and...
Online Podujatie

EURACTIV Hosť: Európsky prokurátor Juraj Novocký

18/05/2021 o 15:00 - 16:00
EURACTIV Slovensko, v spolupráci s občianskym združením EuroPolicy a pražskou kanceláriou Heinrich Böll Stiftung, prinesie živý rozhovor s európskym...
Online Podujatie

EÚ ako globálny hráč v post-pandemickom svete

18/05/2021 o 10:00 - 11:30
Pandémia, nový muž v Bielom dome, silnejúce ambície Číny, Putinova realpolitika, aj noví, silní hráči na svetovej scéne. Tieto, ale aj ďalšie...
Online Podujatie

Finančné nástroje v eurofondoch: Skúsenosti a príležitosti

17/05/2021 o 10:00 - 11:30
Prvé skúsenosti s využitím inovatívnych finančných nástrojov pri čerpaní eurofondov má už Slovensko za sebou – tri percentá alokácie sú v období...
Online Podujatie

Zmení EÚ slovenské lesy?

10/05/2021 o 11:00 - 12:15
V súvislosti s Európskou zelenou dohodou sa v Bruseli čoraz viac začína hovoriť o európskych lesoch. Hoci je lesné hospodárstvo predovšetkým v...
Online Podujatie

Nitrianske univerzitné dni | S farmármi o zmene klímy

04/05/2021 o 10:00 - 11:30
Údaje od meteorológov sú jasné: súčasná klimatická zmena je najrýchlejšia za desaťtisíc rokov. Jednou z ľudských činnosti, ktorá je týmto fenoménom...
Online Podujatie

Policy Hackaton: Ako zlepšiť cyklodopravu v samosprávach na Slovensku

27/04/2021 - 29/04/2021
V spolupráci so Združením samosprávnych krajov SK 8 a Technickou univerzitou v Košiciach organizuje EURACTIV Slovensko policy hackaton na tému...
Online Podujatie

Data in Transatlantic Area: Free Flow, Cooperation or Competition?

22/04/2021 o 15:00 - 16:30
Newly presented European Data Strategy aims to create 9 common data spaces within the EU. However, from the beginning it had been clear that...
Online Podujatie

Visegrad Perspective on the EU Recovery Plan

22/04/2021 o 10:00 - 11:30
EU Recovery Plan offers an unprecedented opportunity to invest in revival, sustainability, resilience and innovation potential of our economies....
Online Podujatie

European Digital Services and Markets: "Taming" of Digital Giants?

14/04/2021 o 13:00 - 14:30
At the end of 2020, the European Commission has presented its long-awaited set of new rules, that shall transform the digital services and markets...
Online Podujatie

EURACTIV Hosť: Ján Mičovský

30/03/2021 o 10:00
Aký bol rok na čele agrorezortu? Aké riešenie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo chystá jeho šéf v najbližších mesiacoch? Portál EURACTIV...
Online Podujatie

Uživí ekologické poľnohospodárstvo Slovensko?

02/03/2021 o 10:00 - 11:30
Európska komisia minulý rok predstavila dlhodobú potravinovú stratégiu Z farmy na stôl, ktorá má zásadným spôsobom prekopať celý poľnohospodársky a...
Online Podujatie

Obnoviteľné zdroje: Má Slovensko na viac?

26/02/2021 o 10:00 - 11:30
Slovensko podľa Eurostatu splní svoj záväzok v oblasti obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2020 a je pravdepodobné, že nebude mať problém naplniť...
Online Podujatie

Európska zelená dohoda v regiónoch

09/02/2021 o 14:00 - 15:30
Miestne a regionálne samosprávy v Európe zodpovedajú za jednu tretinu verejných výdavkov v EÚ a dve tretiny verejných investícií. Na ich pleciach...
Online Podujatie

Winners and losers of the pandemic – the Visegrad outlook

20/01/2021
The pandemic has laid bare all of the weaknesses – and in some rare cases also strengths – of social and economic fabric of the Visegrad countries....
Online Podujatie

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020

30/11/2020 - 03/12/2020
Hlavnou témou roku 2020 je pandémia COVID-19, ktorá spôsobila prepad vo všetkých odvetviach hospodárstva. Priemysel a energetika zároveň čelia...
Online Podujatie

Európska prokuratúra: Pripravená plniť očakávania?

26/11/2020
So vznikom Úradu európskej prokuratúry sú spojené vysoké očakávania verejnosti na Slovensku. Jej vznik sa však nezaobišiel bez komplikácií a...
Online Podujatie

Next (Green) Generation EU: Zelený reštart Slovenska 2020

24/11/2020
Európska únia pripravila historicky najväčší finančný balík určený na boj s prepadom ekonomík po pandémii Covid-19. Pre Slovensko to predstavuje...
Online Podujatie

Ako dostať eurofondy do územia?

23/11/2020
Jedným z ústredných bodov diskusie o využití eurofondov novom programovom období je tiež otázka, ako do prerozdeľovania a čerpania eurofondov...
Online Podujatie

Západný Balkán ako súčasť Európy

19/11/2020
Západný Balkán ostáva pre Európsku úniu kľúčovým regiónom. EÚ však musí okrem požiadaviek na šesticu krajín ponúkať aj jasnú cestu, vytýčiť jej...
Online Podujatie

Arms Control Post-Pandemics: Start of the New Arms Race?

11/11/2020
EURACTIV Slovakia and Bratislava Office of Friedrich Ebert Stiftung invite you to an event titled “Arms Control Post-Pandemics: Start of the New...
Online Podujatie

Transformácia automobilového sektora na Slovensku

06/11/2020
Slovenská ekonomika zaznamenala v prvom štvrťroku 2020 jeden z najväčších poklesov v EÚ spôsobený pandémiou COVID-19, čo bolo do veľkej miery...
Online Podujatie

Slovensko a európske hodnoty: Formálny alebo skutočný vzťah?

05/11/2020
Podľa zakladajúcich zmlúv stojí Únia na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv,...
Online Podujatie

Ako presvedčivo komunikovať ambiciózne ekologické politiky?

27/10/2020
Uhlíkovo neutrálna ekonomika, ekologická doprava, obnoviteľné zdroje energie – zelená transformácia je politickou prioritou EÚ aj členských krajín....
Online Podujatie

Zelený reštart slovenskej ekonomiky – Plán obnovy

23/10/2020
Európska únia vyčlenila na obnovu ekonomiky krajín po pandémii Covid-19 rekordnú sumu. Aby mohlo Slovensko čerpať 7,5 miliardy eur z Fondu obnovy,...