Next (Green) Generation EU: Zelený reštart Slovenska 2020

Utorok, 24 november 2020

Registrácia

Konferencia

Európska únia pripravila historicky najväčší finančný balík určený na boj s prepadom ekonomík po pandémii Covid-19. Pre Slovensko to predstavuje obrovskú príležitosť aj výzvu. Reformy financované z Fondu obnovy by mali slovenskú ekonomiku posunúť vpred a zároveň rešpektovať ciele klimatickej neutrality do roku 2050.

 • Ako sa premietnu klimatické a environmentálne ciele do Národného plánu obnovy a odolnosti?
 • V ktorých sektoroch ekonomiky sú najväčšie príležitosti pre zelený reštart?
 • Ako vnímajú návrhy na Národný plán obnovy zainteresovaní aktéri?
 • Aké zmeny a príležitosti prinesie zelená ekonomika pre naše hospodárstvo?
 • Ako hodnotia návratnosť zelených investícií ekonomickí experti?
 • Aký je plán na zapojenie odborníkov, občianskeho sektora, samospráv a biznisu do tvorby reformného plánu?

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

PROGRAM

10:00 – 10:05 | Otvorenie a privítanie organizátora

10:05 – 10:15 | Príhovor Prezidentky SR Zuzany Čaputovej

10:20 – 11:00 | Panel 1: Bude 2021 rokom zeleného reštartu ekonomiky?

Peniaze, ktoré majú pomôcť naštartovať slovenské hospodárstvo a posunúť ho smerom k digitálnej a zelenej ekonomike, by k nám mali začať prúdiť už budúci rok. Pre Slovensko je to príležitosť dobehnúť niektoré zameškané reformy. Podľa Európskej komisie je našou povinnosťou voči budúcim generáciám využiť peniaze zodpovedne a neinvestovať do riešení, ktoré budú už o pár rokov zastaralé. Reformy, ktoré sa nakoniec dostanú do Národného plánu obnovy, majú posilniť schopnosť Slovenska čeliť budúcim krízam a nasmerovať ho na cestu uhlíkovej neutrality.

Ako zabezpečiť, aby sme dokázali peniaze efektívne čerpať?

Ako chce vláda reflektovať potrebu napĺňania zelených cieľov v Národnom reformnom pláne?

V ktorých oblastiach, sektoroch ekonomiky sú najväčšie príležitosti pre zelený reštart?

 • VERONIKA REMIŠOVÁ, podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR
 • ANDREJ DOLEŽAL, minister dopravy SR
 • JURAJ SMATANA, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • LADISLAV MIKO, vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

11:05 – 12:30 | Panel 2: Ako pomôže Zelený reštart našej ekonomike?

Cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo v Európskej zelenej dohode, bude mať významný vplyv na všetky odvetvia hospodárstva. Predpokladom pre dekarbonizáciu hospodárstva je útlm využívania fosílnych palív, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe a zapojenie nových technológií. Pre uhlíkovo náročné odvetvia to bude znamenať komplexnú transformáciu a obrovské investície. Naopak, dôraz na obnoviteľnú energiu a energetickú účinnosť môže byť v iných sektoroch impulzom pre rozvoj.

Akými investíciami a schémami môže Plán obnovy prispieť k dekarbonizácii slovenského hospodárstva?

Aké ďalšie finančné nástroje má Slovensko k dispozícii pre napĺňanie klimatických cieľov?

Aké sociálne a ekonomické dopady môže mať boj s klimatickou krízou? Čo hovoria analýzy a odhady?

Aké investície môžu Slovensku pomôcť hneď?

Ako bude na zelené investície reagovať trh?

 • LÍVIA VAŠÁKOVÁ, poradkyňa predsedu vlády SR pre Zelenú ekonomiku a Fond obnovy
 • NORBERT KURILLA, poradca Prezidentky Slovenskej republiky
 • TOMÁŠ MERAVÝ, poradca ministra financií a ekonomický expert strany Za ľudí
 • KATARÍNA MUCHOVÁ, analytička Slovenskej sporiteľne
 • IVANA MALEŠ, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko

12:30 – 13:30 | Obedný program

Vyhlásenie a predstavenie víťazov Európskej súťaže o najlepšiu esej: ,,Slovensko a Európska únia v klimatickej džungli”

Organizátori: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenská klimatická iniciatíva, Goethe Institut a Mladí reportéri pre životné prostredie

13:30 – 15:00 | Panel 3: Zachránia nás eko-inovácie?

Európska komisia ráta pri zelenom reštarte európskeho hospodárstva s inováciami a rozvojom zelených technológií. Tie sú kľúčové aj pre dosiahnutie klimatických cieľov. Bariérou pre ich masívne uplatnenie je najmä neefektívne nastavenie verejných politík.

Čo môže štát urobiť pre rozvoj eko-inovácií?

Ako nastaviť verejné politiky, aby podporili rozvoj zelených technológií?

Ktoré účinné kroky je možné urobiť hneď?

Ako umožniť rýchlejšie a flexibilnejšie zavádzanie inovácií na trh?

 • KATARÍNA BRUNCKOVÁ, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • ANDREA BASILOVÁ, spoluzakladateľka Sensoneo
 • ĽUBICA RAGULOVÁ, senior konzultantka, EY
 • BOGLÁRKA KURKA IVANEGOVÁ, spoluzakladateľka Sustainability Tools
 • JÁN LACKO, člen výkonného výboru SAPI

Moderuje KATARÍNA NIKODEMOVÁ, riaditeľka Budov pre budúcnosť

15:30 – 17:00 | Panel 4: Zelený reštart samospráv

Mestá sú domovom 70 percent celkovej európskej populácie. Vlny horúčav, suchá či záplavy v dôsledku klimatickej zmeny môžu v urbanizovaných oblastiach napáchať miliónové škody. Európska komisia považuje samosprávy za kľúčových hráčov v boji proti klimatickej zmene, keďže sú ,,vykonávatelia” klimatických opatrení. V zelených opatreniach a cieľoch môžu ísť dokonca nad rámec povinností stanovených štátom.

Ako sú samosprávy pripravené na zelenú obnovu a čo ich naopak brzdí?

Z ktorých návrhov a opatrení v národnom reformnom pláne môžu benefitovať samosprávy a občania? Ktorá priorita tam zatiaľ chýba?

Vidíte v návrhu Plánu obnovy a ďalších finančných schémach priestor na rýchlejšie čerpanie financií pre samosprávy?

Aké prekážky na vyššej úrovni potrebujeme odstrániť k naplneniu cieľov zeleného reštartu samospráv?

 • MARTIN MACÍČEK, poverený riadením odd. životného prostredia a územného plánovania, Trenčiansky samosprávny kraj, SK 8
 • ZUZANA HUDEKOVÁ, expertka na adaptáciu na zmenu klímy a zelenú infraštruktúru
 • MARCEL LAUKO, riaditeľ Energetického centra Bratislava a Asociácie poskytovateľov energetických služieb
 • JURAJ MELICHÁR, koordinátor pre energetickú transformáciu, Priatelia Zeme – CEPA

Moderuje DANIELA PIRŠELOVÁ, bývalá televízna redaktorka, zakladateľka prvej klimatickej konferencie na Slovensku CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA a aktuálne expertka Únie miest Slovenska pre komunikáciu klimatickej zmeny

17:00 | Záverečné slová

 

Uskutočnené podujatia

Online Podujatie

Sociálne férová digitálna ekonomika

30/06/2022 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko a Friedrich Ebert Stiftung, kancelária v Bratislave, Vás pozývajú na online podujatie s názvom Sociálne férová digitálna...
Online Podujatie

Má vodík v doprave budúcnosť?

24/06/2022 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online podujatie s názvom Má vodík v doprave budúcnosť? , ktoré sa uskutoční 24. júna 2022 v čase od 10:00...
Online Podujatie

Zelená zmena zdola

21/06/2022 o 13:00 - 15:00
Občianske združenie EuroPolicy, v spolupráci s portálom EURACTIV Slovensko, Vás pozývajú na podujatie s názvom Zelená zmena zdola , ktoré sa...
Online Podujatie

Na ťahu sú obnoviteľné zdroje: Je Slovensko pripravené?

17/06/2022 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online podujatie s názvom Na ťahu sú obnoviteľné zdroje: Je Slovensko pripravené? , ktoré sa uskutoční 17....
Online Podujatie

Verejnoprávnosť médií: Kde sa môže inšpirovať Slovensko?

14/06/2022 o 14:00 - 15:30
Portál EURACTIV Slovensko a Friedrich Ebert Stiftung, kancelária v Bratislave, Vás pozývajú na online diskusiu s názvom Verejnoprávnosť médií: Kde...
Online Podujatie

Udržateľná doprava v mestách

01/06/2022 o 09:00 - 16:00
V spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline organizuje občianske združenie EuroPolicy workshop venovaný téme udržateľnej dopravy. Workshop je...
Online Podujatie

When autocrats fear women: How are Turkish women attempting to influence politics?

31/05/2022 o 10:00 - 11:30
EuroPolicy, in cooperation with the Prague Office of Heinrich-Böll-Stiftung and EURACTIV Slovakia, kindly invite you to an online discussion titled...
Online Podujatie

2. ročník Cyklohackatonu

19/05/2022 - 20/05/2022 o 17:00
Portál EURACTIV Slovensko a občianske združenie Cyklokoalícia, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Združením samosprávnych krajov SK...
Online Podujatie

Ochráni Únia slobodu svojich médií?

18/05/2022 o 10:00 - 11:30
Občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich Böll Stiftung, Vás pozývajú na online...

Potraviny na prídel? Európske poľnohospodárstvo v čase vojny

09/05/2022 o 13:45 - 14:45
V rámci podujatia Deň Európy 2022 , ktoré organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Vás portál EURACTIV Slovensko srdečne pozýva na...

Čo ďalej so slovenským poľnohospodárstvom?

02/05/2022 o 13:45 - 15:00
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na diskusiu s názvom Čo ďalej so slovenským poľnohospodárstvom?, ktorá sa uskutoční 2. mája 2022 v čase od...

Čo je zdravá potravina?

30/04/2022 o 14:30 - 15:30
Portál EURACTIV Slovensko a Dobrý trh Vás pozývajú na diskusiu s názvom Čo je zdravá potravina , ktorá sa uskutoční 30. apríla v čase od 14:30 do...

Zelená mestská mobilita

26/04/2022 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko, občianske združenie EuroPolicy a Žilinská univerzita v Žiline Vás pozývajú na diskusiu s názvom Zelená mestská mobilita ,...
Online Podujatie

Ako zlepšiť odolnosť miest voči zmene klímy?

12/04/2022
V spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje občianske združenie EuroPolicy workshop venovaný téme...
Online Podujatie

Opätovné využitie odpadu v samosprávach

11/04/2022
V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach organizuje občianske združenie EuroPolicy workshop venovaný téme obehovej ekonomiky. Workshop je...

Súčasnosť a budúcnosť slovenskej pôdy

30/03/2022 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na diskusiu s názvom Súčasnosť a budúcnosť slovenskej pôdy, ktorá sa uskutoční 30. marca 2022 v čase od 10:00...
Online Podujatie

Ako vidí Česká republika reformu Európskej únie?

29/03/2022 o 10:00 - 11:00
Občianske združenie EuroPolicy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás pozývajú na online diskusiu s názvom Ako vidí Česká...
Online Podujatie

Skončia automobilky na Slovensku? Príležitosti a riziká transformácie automobilového sektoru

08/03/2022 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Skončia automobilky na Slovensku? Príležitosti a riziká transformácie...
Online Podujatie

Táto krajina nie je pre mladých! Názory a postoje mladých ľudí na Slovensku

17/02/2022 o 14:00 - 15:45
Friedrich-Ebert-Stiftung zastúpenie v Slovenskej republike Vás pozýva na online diskusiu s názvom Táto krajina nie je pre mladých! Názory a postoje...
Online Podujatie

Operačný program Slovensko: Priority, ciele, poučenia

17/02/2022 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Operačný program Slovensko: Priority, ciele, poučenia , ktorá sa uskutoční 17. februára...
Online Podujatie

OBČIANSKA EURÓPA – Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy

27/01/2022 o 09:30 - 15:50
Občianske združenie EuroPolicy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás pozývajú na online konferenciu s názvom Občianska...
Online Podujatie

Akú chceme Úniu?

24/01/2022 o 15:00 - 16:30
Čo zatiaľ vieme o tom, ako si Slovensko predstavuje budúcnosť EÚ? Ktoré témy rezonujú? Chceme radikálne zmeny, alebo sme opatrnejší? A ako to vidia...
Online Podujatie

Je európsky právny poriadok v ohrození?

16/12/2021 o 15:00 - 16:30
Potrebuje EÚ nové nástroje na ochranu právneho štátu? Ako pri snahe o potrestanie narúšateľov nezabudnúť na práva Európanov? Sledujte diskusiu...
Online Podujatie

Emisie z poľnohospodárstva: Riešenie alebo falošný strašiak klimatickej krízy?

10/12/2021 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovensko v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre Vás pozývajú na online diskusiu s názvom Emisie z...
Online Podujatie

Klimatická kríza: Dá sa nepodľahnúť panike?

08/12/2021 o 13:30 - 15:00
Portál EURACTIV Slovensko, občianske združenie EuroPolicy a Ekonomická univerzita v Bratislave Vás pozývajú na online diskusiu s názvom Klimatická...
Online Podujatie

Strategický plán: Kľúč k úspešnejšiemu poľnohospodárstvu

29/11/2021 o 15:00 - 16:30
EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Strategický plán: Kľúč k úspešnejšiemu poľnohospodárstvu, ktorá sa uskutoční 29. novembra...
Online Podujatie

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021

29/11/2021 - 03/12/2021
EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online konferenciu s názvom Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021, ktorá sa uskutoční v dňoch od 29. novembra do...
Online Podujatie

Smerom k silnejšej obehovej ekonomike: Koľko pravidiel potrebujeme?

23/11/2021 o 15:00 - 16:30
EURACTIV Slovensko v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach Vás pozýva na online diskusiu s názvom Smerom k silnejšej obehovej ekonomike:...
Online Podujatie

Nový systém obchodovania s emisnými povolenkami: Pomôže rozvoju obnoviteľných zdrojov?

16/11/2021 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Nový systém obchodovania s emisnými povolenkami: Pomôže rozvoju obnoviteľných zdrojov?
Online Podujatie

Zelená transformácia plynárenstva - úloha biometánu

12/11/2021 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Zelená transformácia plynárenstva - úloha biometánu.
Online Podujatie

Prospects of Feminist Diplomacy for CEE and Slovakia

11/11/2021 o 14:00 - 15:30
EURACTIV Slovakia, in cooperation with EuroPolicy and Prague Office of Heinrich-Böll-Stiftung, cordially invites you to an online discussion titled...
Online Podujatie

Život na hraniciach a cezhraničná spolupráca v čase pandémie

08/11/2021 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovensko, v spolupráci s Európskym výborom regiónov, Vás pozýva na online diskusiu s názvom Život na hraniciach a cezhraničná spolupráca v...
Online Podujatie

NATO 2030: Nová stratégia Aliancie a slovenské priority v nej

28/10/2021 o 14:30 - 16:00
EuroPolicy, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Vás pozýva za online okrúhly stôl, spojený s krátkou...
Online Podujatie

Dá sa bojovať proti násiliu na ženách bez rodovej rovnosti?

27/10/2021 o 10:00 - 11:30
EuroPolicy, v spolupráci s portálom EURACTIV Slovensko a pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung, Vás pozýva na online diskusiu s názvom Dá sa...
Online Podujatie

Turkey as EU’s partner: Lessons from the migration crisis and preparation for the next one

26/10/2021 o 10:30 - 12:00
EURACTIV Slovakia, in cooperation with EuroPolicy and Prague Office of Heinrich-Böll-Stiftung, cordially invites you to an online discussion titled...
Online Podujatie

Nemecko po voľbách: Kontinuita a zmena

30/09/2021 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovensko, v spolupráci s bratislavskou kanceláriou Friedrich Ebert Stiftung, Vás pozýva na online diskusiu s názvom Nemecko po voľbách:...
Online Podujatie

Správa o právnom štáte v roku 2021

13/09/2021 o 14:00 - 15:30
EuroPolicy, v spolupráci s portálom EURACTIV Slovensko a pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung, Vás pozýva na online diskusiu s názvom Správa...
Online Podujatie

Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?

10/09/2021 o 10:00 - 11:30
Investori tvrdia, že súčasná podoba povoľovania investičných zámerov je jednou z hlavných bariér rozvoja udržateľnej energetiky na Slovensku....
Online Podujatie

China's Systemic Rival: EU's Ways to Withstand the Dragon

07/09/2021 o 15:00 - 16:30
EURACTIV Slovakia, in cooperation with EuroPolicy and Prague Office of Heinrich-Böll-Stiftung, cordially invites you to an online discussion titled...