Next (Green) Generation EU: Zelený reštart Slovenska 2020

Utorok, 24 november 2020

Registrácia

Konferencia

Európska únia pripravila historicky najväčší finančný balík určený na boj s prepadom ekonomík po pandémii Covid-19. Pre Slovensko to predstavuje obrovskú príležitosť aj výzvu. Reformy financované z Fondu obnovy by mali slovenskú ekonomiku posunúť vpred a zároveň rešpektovať ciele klimatickej neutrality do roku 2050.

 • Ako sa premietnu klimatické a environmentálne ciele do Národného plánu obnovy a odolnosti?
 • V ktorých sektoroch ekonomiky sú najväčšie príležitosti pre zelený reštart?
 • Ako vnímajú návrhy na Národný plán obnovy zainteresovaní aktéri?
 • Aké zmeny a príležitosti prinesie zelená ekonomika pre naše hospodárstvo?
 • Ako hodnotia návratnosť zelených investícií ekonomickí experti?
 • Aký je plán na zapojenie odborníkov, občianskeho sektora, samospráv a biznisu do tvorby reformného plánu?

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

PROGRAM

10:00 – 10:05 | Otvorenie a privítanie organizátora

10:05 – 10:15 | Príhovor Prezidentky SR Zuzany Čaputovej

10:20 – 11:00 | Panel 1: Bude 2021 rokom zeleného reštartu ekonomiky?

Peniaze, ktoré majú pomôcť naštartovať slovenské hospodárstvo a posunúť ho smerom k digitálnej a zelenej ekonomike, by k nám mali začať prúdiť už budúci rok. Pre Slovensko je to príležitosť dobehnúť niektoré zameškané reformy. Podľa Európskej komisie je našou povinnosťou voči budúcim generáciám využiť peniaze zodpovedne a neinvestovať do riešení, ktoré budú už o pár rokov zastaralé. Reformy, ktoré sa nakoniec dostanú do Národného plánu obnovy, majú posilniť schopnosť Slovenska čeliť budúcim krízam a nasmerovať ho na cestu uhlíkovej neutrality.

Ako zabezpečiť, aby sme dokázali peniaze efektívne čerpať?

Ako chce vláda reflektovať potrebu napĺňania zelených cieľov v Národnom reformnom pláne?

V ktorých oblastiach, sektoroch ekonomiky sú najväčšie príležitosti pre zelený reštart?

 • VERONIKA REMIŠOVÁ, podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR
 • ANDREJ DOLEŽAL, minister dopravy SR
 • JURAJ SMATANA, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • LADISLAV MIKO, vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

11:05 – 12:30 | Panel 2: Ako pomôže Zelený reštart našej ekonomike?

Cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo v Európskej zelenej dohode, bude mať významný vplyv na všetky odvetvia hospodárstva. Predpokladom pre dekarbonizáciu hospodárstva je útlm využívania fosílnych palív, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe a zapojenie nových technológií. Pre uhlíkovo náročné odvetvia to bude znamenať komplexnú transformáciu a obrovské investície. Naopak, dôraz na obnoviteľnú energiu a energetickú účinnosť môže byť v iných sektoroch impulzom pre rozvoj.

Akými investíciami a schémami môže Plán obnovy prispieť k dekarbonizácii slovenského hospodárstva?

Aké ďalšie finančné nástroje má Slovensko k dispozícii pre napĺňanie klimatických cieľov?

Aké sociálne a ekonomické dopady môže mať boj s klimatickou krízou? Čo hovoria analýzy a odhady?

Aké investície môžu Slovensku pomôcť hneď?

Ako bude na zelené investície reagovať trh?

 • LÍVIA VAŠÁKOVÁ, poradkyňa predsedu vlády SR pre Zelenú ekonomiku a Fond obnovy
 • NORBERT KURILLA, poradca Prezidentky Slovenskej republiky
 • TOMÁŠ MERAVÝ, poradca ministra financií a ekonomický expert strany Za ľudí
 • KATARÍNA MUCHOVÁ, analytička Slovenskej sporiteľne
 • IVANA MALEŠ, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko

12:30 – 13:30 | Obedný program

Vyhlásenie a predstavenie víťazov Európskej súťaže o najlepšiu esej: ,,Slovensko a Európska únia v klimatickej džungli”

Organizátori: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenská klimatická iniciatíva, Goethe Institut a Mladí reportéri pre životné prostredie

13:30 – 15:00 | Panel 3: Zachránia nás eko-inovácie?

Európska komisia ráta pri zelenom reštarte európskeho hospodárstva s inováciami a rozvojom zelených technológií. Tie sú kľúčové aj pre dosiahnutie klimatických cieľov. Bariérou pre ich masívne uplatnenie je najmä neefektívne nastavenie verejných politík.

Čo môže štát urobiť pre rozvoj eko-inovácií?

Ako nastaviť verejné politiky, aby podporili rozvoj zelených technológií?

Ktoré účinné kroky je možné urobiť hneď?

Ako umožniť rýchlejšie a flexibilnejšie zavádzanie inovácií na trh?

 • KATARÍNA BRUNCKOVÁ, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • ANDREA BASILOVÁ, spoluzakladateľka Sensoneo
 • ĽUBICA RAGULOVÁ, senior konzultantka, EY
 • BOGLÁRKA KURKA IVANEGOVÁ, spoluzakladateľka Sustainability Tools
 • JÁN LACKO, člen výkonného výboru SAPI

Moderuje KATARÍNA NIKODEMOVÁ, riaditeľka Budov pre budúcnosť

15:30 – 17:00 | Panel 4: Zelený reštart samospráv

Mestá sú domovom 70 percent celkovej európskej populácie. Vlny horúčav, suchá či záplavy v dôsledku klimatickej zmeny môžu v urbanizovaných oblastiach napáchať miliónové škody. Európska komisia považuje samosprávy za kľúčových hráčov v boji proti klimatickej zmene, keďže sú ,,vykonávatelia” klimatických opatrení. V zelených opatreniach a cieľoch môžu ísť dokonca nad rámec povinností stanovených štátom.

Ako sú samosprávy pripravené na zelenú obnovu a čo ich naopak brzdí?

Z ktorých návrhov a opatrení v národnom reformnom pláne môžu benefitovať samosprávy a občania? Ktorá priorita tam zatiaľ chýba?

Vidíte v návrhu Plánu obnovy a ďalších finančných schémach priestor na rýchlejšie čerpanie financií pre samosprávy?

Aké prekážky na vyššej úrovni potrebujeme odstrániť k naplneniu cieľov zeleného reštartu samospráv?

 • MARTIN MACÍČEK, poverený riadením odd. životného prostredia a územného plánovania, Trenčiansky samosprávny kraj, SK 8
 • ZUZANA HUDEKOVÁ, expertka na adaptáciu na zmenu klímy a zelenú infraštruktúru
 • MARCEL LAUKO, riaditeľ Energetického centra Bratislava a Asociácie poskytovateľov energetických služieb
 • JURAJ MELICHÁR, koordinátor pre energetickú transformáciu, Priatelia Zeme – CEPA

Moderuje DANIELA PIRŠELOVÁ, bývalá televízna redaktorka, zakladateľka prvej klimatickej konferencie na Slovensku CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA a aktuálne expertka Únie miest Slovenska pre komunikáciu klimatickej zmeny

17:00 | Záverečné slová

 

Uskutočnené podujatia

Online Podujatie

Uživí ekologické poľnohospodárstvo Slovensko?

02/03/2021 o 10:00 - 11:30
Európska komisia minulý rok predstavila dlhodobú potravinovú stratégiu Z farmy na stôl, ktorá má zásadným spôsobom prekopať celý poľnohospodársky a...
Online Podujatie

Obnoviteľné zdroje: Má Slovensko na viac?

26/02/2021 o 10:00 - 11:30
Slovensko podľa Eurostatu splní svoj záväzok v oblasti obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2020 a je pravdepodobné, že nebude mať problém naplniť...
Online Podujatie

Európska zelená dohoda v regiónoch

09/02/2021 o 14:00 - 15:30
Miestne a regionálne samosprávy v Európe zodpovedajú za jednu tretinu verejných výdavkov v EÚ a dve tretiny verejných investícií. Na ich pleciach...
Online Podujatie

Winners and losers of the pandemic – the Visegrad outlook

20/01/2021
The pandemic has laid bare all of the weaknesses – and in some rare cases also strengths – of social and economic fabric of the Visegrad countries....
Online Podujatie

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020

30/11/2020 - 03/12/2020
Hlavnou témou roku 2020 je pandémia COVID-19, ktorá spôsobila prepad vo všetkých odvetviach hospodárstva. Priemysel a energetika zároveň čelia...
Online Podujatie

Európska prokuratúra: Pripravená plniť očakávania?

26/11/2020
So vznikom Úradu európskej prokuratúry sú spojené vysoké očakávania verejnosti na Slovensku. Jej vznik sa však nezaobišiel bez komplikácií a...
Online Podujatie

Next (Green) Generation EU: Zelený reštart Slovenska 2020

24/11/2020
Európska únia pripravila historicky najväčší finančný balík určený na boj s prepadom ekonomík po pandémii Covid-19. Pre Slovensko to predstavuje...
Online Podujatie

Ako dostať eurofondy do územia?

23/11/2020
Jedným z ústredných bodov diskusie o využití eurofondov novom programovom období je tiež otázka, ako do prerozdeľovania a čerpania eurofondov...
Online Podujatie

Západný Balkán ako súčasť Európy

19/11/2020
Západný Balkán ostáva pre Európsku úniu kľúčovým regiónom. EÚ však musí okrem požiadaviek na šesticu krajín ponúkať aj jasnú cestu, vytýčiť jej...
Online Podujatie

Arms Control Post-Pandemics: Start of the New Arms Race?

11/11/2020
EURACTIV Slovakia and Bratislava Office of Friedrich Ebert Stiftung invite you to an event titled “Arms Control Post-Pandemics: Start of the New...
Online Podujatie

Transformácia automobilového sektora na Slovensku

06/11/2020
Slovenská ekonomika zaznamenala v prvom štvrťroku 2020 jeden z najväčších poklesov v EÚ spôsobený pandémiou COVID-19, čo bolo do veľkej miery...
Online Podujatie

Slovensko a európske hodnoty: Formálny alebo skutočný vzťah?

05/11/2020
Podľa zakladajúcich zmlúv stojí Únia na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv,...
Online Podujatie

Ako presvedčivo komunikovať ambiciózne ekologické politiky?

27/10/2020
Uhlíkovo neutrálna ekonomika, ekologická doprava, obnoviteľné zdroje energie – zelená transformácia je politickou prioritou EÚ aj členských krajín....
Online Podujatie

Zelený reštart slovenskej ekonomiky – Plán obnovy

23/10/2020
Európska únia vyčlenila na obnovu ekonomiky krajín po pandémii Covid-19 rekordnú sumu. Aby mohlo Slovensko čerpať 7,5 miliardy eur z Fondu obnovy,...
Online Podujatie

EÚ schopná vynucovať zásady právneho štátu: Aký je slovenský záujem?

05/10/2020
Otázka právneho štátu a schopnosti európskych inštitúcií pôsobiť proti zhoršovaniu situácie v tejto oblasti v členských štátoch je jednou z...

Prejav o stave Únie 2020: Kam Úniu posunula kríza?

16/09/2020
Niekoľko týždňov pred prvým výročím nástupu novej Európskej komisie prednesie 16. septembra 2020 jej predsedníčka Ursula von der Leyen svoj prvý...

Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo po koronakríze

22/06/2020
Európska únia sa stále nedohodla na podobe reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020. Následkom pomalých rokovaní nové...
Online Podujatie

Samosprávy v čase koronakrízy

19/06/2020
Hlavným cieľom podujatia s názvom Samosprávy v čase koronakrízy: Zmení epidémia pohľad na úlohy samospráv? bude zistiť, akú úlohu zohrali slovenské...
Online Podujatie

(Semi-)Authoritarian Regimes and Their Legitimacy Claims in the CEE: The Case of China

12/06/2020
Growing influence of Beijing that managed to overcome regards as the world’s factory, distresses the traditional world leaders. The communist regime...
Online Podujatie

Financovanie európskej obnovy

12/06/2020
Koncom mája predstavila Európska komisia návrh Fondu obnovy. Do rekonštrukcie európskej ekonomiky po koronakríze chce investovať jeden bilión eur....
Online Podujatie

Ako zastaviť stratu biodiverzity

11/06/2020
Ochrana biodiverzity je kľúčová pre mnoho ekosystémov poskytujúcich služby nevyhnutné pre ľudský život. V dôsledku ľudských aktivít však...
Online Podujatie

Zelená regionálna energetika na Slovensku

10/06/2020
Slovenská republika sa zaviazala plniť klimatické ciele, nevyhnutné na odvrátenie krízy globálneho ekosystému. Predpokladom ich napĺňania je...
Online Podujatie

Zelená obnova ekonomiky

09/06/2020
Hlavnou témou podujatia je hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného...
Online Podujatie

Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien?

03/06/2020
Sektorová segregácia trhu práce, priama a nepriama diskriminácia a nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce a starostlivosti stoja za výraznými...
Online Podujatie

Boj proti násiliu na ženách po odmietnutí Istanbulského dohovoru

22/05/2020
Nová európska stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020-2025 (Gender Equality Strategy) uvádza boj proti rodovo podmienenému násiliu, ochranu a...
Online Podujatie

Automobilový priemysel po koronakríze

18/05/2020
Pandémia COVID-19 spôsobí vážnu krízu automobilového priemyslu. Zastavenie výroby a prerušenie dodávok neovplyvňuje len automobilky a ich...
Online Podujatie

(Semi-)Authoritarian Regimes and Their Legitimacy Claims in the CEE: The Case of Turkey

15/05/2020
The largest and strongest authoritarian regimes, that currently influence the European Union and have an impact on its external policies, are...
Online Podujatie

Európske nástroje: Európsky rozpočet ako hlavný nástroj boja proti kríze

13/05/2020
Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen má byť hlavným európskym nástrojom na boj s hospodárskymi následkami pandémie COVID-19...
Online Podujatie

Európska solidarita (nielen) v časoch pandémie

12/05/2020
The COVID-19 pandemics is hardly the first occasion testing the solidarity in the EU. Similar test had presented during the eurozone crisis as well...
Online Podujatie

(Semi-)Authoritarian Regimes and Their Legitimacy Claims in the CEE: The Case of Russia

24/04/2020
The largest and strongest authoritarian regimes, that currently influence the European Union and have an impact on its external policies, are...
Online Podujatie

Čo robí Európa s pandémiou?

23/04/2020
Európska únia realizuje alebo pripravuje rad opatrení na zmiernenie hospodárskych dôsledkov pandémie koronavírusu – od investičných nástrojov, cez...
Online Podujatie

COVID-19: Ako zabrániť sociálnej kríze?

21/04/2020
Prepad ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19 bude pravdepodobne hlbší, než v rokoch 2008-9. Hospodársky útlm prináša zvyšovanie nezamestnanosti,...