DSKE22 | Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2022

Pondelok, 28 november 2022 - streda, 30 november 2022

Bratislava, Bratislava

Registrácia

Konferencia

 

DEKARBONIZÁCIA SLOVENSKEJ EKONOMIKY 2022

 28.11.2022 – 30.11.2022  |  #DSKE22

 

-CONFERENCE AGENDA IN ENGLISH AVAILABLE HERE-


Portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s portálom EURACTIV Česká republika, Vás srdečne pozýva na 5. ročník (online) konferencie s názvom Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2022. Tento rok bude konferencia venovaná témam dekarbonizácie slovenského a českého priemyslu, možnostiam financovania zelenej transformácie ekonomiky, udržateľnosti budov, energetickej transformácii v Európe a na Slovensku a takisto aj dekarbonizácii cestnej dopravy.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SRMinisterstva hospodárstva SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V prípade záujmu zúčastniť sa konferencie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

 

O KONFERENCII

Invázia Ruska na Ukrajinu zmenila paradigmy energetickej politiky. Slovensko aj Európa musia prekopať svoje plány na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a zaobísť sa v nich bez ruských energetických surovín – či už je to uhlie, zemný plyn alebo ropa.

Európska únia predstavila svoj plán REPowerEU, ktorý má byť návodom pre európske krajiny, ako zvládnuť akútne problémy s výpadkami ruských energií a zároveň sa udržať na ceste k nulovým emisiám. Vojna v Európe, energetická kríza a zhoršujúce sa dôsledky zmeny klímy od vlád vyžadujú od vlád veľkú mieru flexibility a líderstva. Zoči-voči globálnym výzvam však súčasný model riadenia, kde si jednotlivé kompetenciu a zodpovednosť rozkúskujú rezorty, prestáva fungovať a Slovensku chýba vízia. Iniciatívu preto preberajú občania, samosprávy aj zástupcovia biznisu a sami vytvárajú decentralizované modely či už zelenej energetiky alebo dekarbonizácie svojich sektorov

– Ako skĺbiť ozelenenie slovenského a európskeho priemyslu so súčasnou energetickou krízou a rekordnými cenami energií?

– Ako pripraviť budovy a domy na Slovensku na budúce výzvy spojené s drahými energiami a nespomaliť tempo obnovy ani po minutí európskych peňazí?

– Ako v sektore cestnej dopravy zladiť snahu o dosiahnutie energetickej nezávislosti za prijateľnú cenu a znižovanie spotreby fosílnych palív?

– Ako môžu vlády, podniky a finančný sektor spolupracovať pri financovaní zelenej transformácie?

Paralelne s touto konferenciou môžete sledovať aj konferenciu portálu EURACTIV Česká republika s názvom Dekarbonizace české ekonomiky 2022. Viac informácií nájdete na stránke podujatia.

 

PROGRAM

Česká aj slovenská ekonomika sú v súčasnej dobe pod tlakom. Musia sa zbaviť závislosti od dovozu ruských fosílnych palív, znížiť emisie skleníkových plynov a transformovať svoj priemysel a ďalšie odvetvia na zelenšiu a udržateľnejšiu podobu. Pôvodným plánom bolo využiť zemný plyn ako prechodné palivo, momentálne sa však dodávky tejto suroviny stávajú komplikovanejšie. Do dekarbonizačných snáh navyše zasahuje okrem neistej dostupnosti surovín aj inflácia a extrémne ceny energií. Napriek tomu sú obe krajiny odhodlané dekarbonizáciu podstúpiť, a to nielen s ohľadom na medzinárodné záväzky, ale aj na svoju vlastnú konkurencieschopnosť.

– Aké sú scenáre pre dekarbonizáciu českej a slovenskej ekonomiky a aký dopad na nich má vojna na Ukrajine? Ako české a slovenské plány zapadajú do širšieho európskeho kontextu, plnia štáty celoeurópske požiadavky, alebo musia vo svojom úsilí ešte pridať?

– Aké odvetvia budú v procese dekarbonizácie najnákladnejšie a najnáročnejšie? Ktoré sú naopak na dobrej ceste a môžu byť príkladom toho, ako dekarbonizovať ekonomiku?

– Ako môže Česko a Slovensko v dekarbonizácii spolupracovať? Ako môžu spolupracovať neštátni aktéri – od biznisu cez neziskové organizácie? Aké dobré postupy môžu obe krajiny zdieľať?

– Aké nástroje podpory ponúka Európska únia a ako ich efektívne využiť?

PANELISTI

 • Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu (PS/Renew Europe)
 • Michal Kučera, poslanec Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR
 • Jürgen Tiedje, vedúci odboru priemyselnej transformácie, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie
 • Radek Špicar, viceprezident, Zväz priemyslu a dopravy ČR
 • Juraj Adamica, zástupca riaditeľa odboru regulácie a compliance, manažér pre udržatelnosť a regulačné záležitosti, SPP
 • Kateřina Davidová, projektová manažérka, Centrum pre dopravu a energetiku
 • Lucia Szabová, koordinátorka, Klimatická koalícia
 • Andreas Graf, senior spolupracovník pre energetickú politiku EÚ, Agora Energiewende

Diskusiu moderujú Aneta Zachová z portálu EURACTIV Česká republika a Michal Hudec z portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha simultánne v českom a slovenskom jazyku.

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.


 

Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila narušenie globálneho energetického trhu a tým aj prudký nárast cien energií v EÚ. V tejto situácii potrebuje európsky priemysel nasledujúce roky vyvinúť a komercializovať nové technológie s nízkymi emisiami CO2, nielen kvôli klimatickým cieľom EÚ, ale aj pre udržanie si globálnej konkurencieschopnosti. To bude vyžadovať obrovské investície, ktoré by mali byť podporené správnymi politickými signálmi. V súčasnosti preto prebieha reforma legislatívy, ktorá ovplyvní európsky priemysel na dlhé roky dopredu – finalizuje sa podoba uhlíkového cla a nanovo sa nastavuje systém obchodovania s emisiami.

– Priemysel hovorí o pozastavenie výroby a hromadnom prepúšťaní v dôsledku rekordných cien energií – je v tejto situácii dekarbonizácia priemyslu východiskom alebo brzdou?

– Aké politické signály zabezpečia, že priemysel investuje v rámci najbližších investičných cyklov do zelených technológií a nie do potenciálne uviaznutých aktív?


PANELISTI

 • Zdeněk Čech, vedúci tímu ekonomických analýz, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Rudolf Mackovič, výkonný riaditeľ, Slovenský zväz výrobcov cementu
 • Jiří Koželouh, vedúci programu Klíma, energie a odpady, Hnutí Duha
 • Martin Jesný, projektový manažér, Sekcia Plánu obnovy, Úrad vlády SR

Diskusiu moderuje Radovan Geist, vydavateľ portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha simultánne v slovenskom a anglickom jazyku.

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Pri financovaní úspor energií a rozvoji obnoviteľných zdrojov, či už v priemysle alebo domácnostiach, majú podľa Európskej komisie zohrať kľúčovú úlohu súkromné financie. Dekarbonizáciu však charakterizuje neistota, ktorá sa týka technológií a je to práve kombinácia verejných a súkromných financií, ktorá má priniesť potrebnú finančnú stabilitu pre zelený prechod.

– Ako môžu vlády, podniky a finančný sektor spolupracovať pri financovaní zelenej transformácie?

– Akým spôsobom má byť rozdelené rizika investícií do dekarbonizácie medzi súkromný a verejný sektor?

– Kde sa môže Slovensko inšpirovať?


PANELISTI

 • Anelia Stefanova, líderka pre oblasť transformácie, CEE Bankwatch
 • Martin Polónyi, generálny riaditeľ, sekcia medzinárodných vzťahov, Ministerstvo financií SR
 • Eva Bučová, predsedkyňa udržateľnej komisie v ING ČR, vedúca oddelenia klientov, ING Česká republika
 • Michal Mašek, projektový manažér, PW Energy

Diskusiu moderuje Barbara Zmušková, editorka portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha simultánne v slovenskom a anglickom jazyku.

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Úspory energie v budovách sú základným pilierom európskeho plánu na odrezanie sa od ruských palív a znižovanie účtov za energie. Keď sa budovy a domy postupne renovujú na vyšší energetický štandard, budú v budúcnosti potrebovať menej tepla na vykurovanie. V dôsledku rekordných cien energií a potreby znižovať emisie v budovách na Slovensku sa hovorí o transformácii nielen individuálnych zdrojov tepla, ale aj centrálnych teplárenských systémov.  S potrebou komplexných riešení pre budovy sa k slovu sa dostávajú takzvaní poskytovatelia energetických služieb, ktorí pokryjú nielen výrobu a dodávky elektriny a tepla, ale riešia aj investície do úsporných opatrení či energetický manažment a poradenstvo.

– Aké sú výzvy a náklady spojené so zelenou transformáciou budov na Slovensku?

– Ako zabezpečiť rozvoj teplárenstva spojený s celkovým znižovaním spotreby a zapojením obnoviteľných zdrojov?

 

PANELISTI

 • Oto Halás, generálny riaditeľ, Slovgeoterm a.s.
 • Kvetoslava Šoltésová, vedúca odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, SIEA
 • Stanislav Janiš, predseda predstavenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla 

Diskusiu moderuje Irena Jenčová, editorka portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha v slovenskom jazyku bez simultánneho tlmočenia.

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Európa čelí viacerým krízam a za pochodu hľadá riešenia, ako čo s najmenšími škodami zvládnuť nadchádzajúcu zimu a nahradiť chýbajúce ruské palivá. Po zime sa však musí zamerať na masívne budovanie alternatívnych zdrojov energie pre nadchádzajúce roky. Tu sa dostáva na rad masívny rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, budovanie LNG infraštruktúry či úspory energie. Kým sa však trh prispôsobí a stabilizuje, európsky priemysel, firmy aj domácnosti budú čeliť vysokým cenám energií.

– Ako zladiť odstrihnutie sa od ruských palív s urýchlením energetickej transformácie v Európe a na Slovensku?

– Aké opatrenia budú potrebné, aby motivovali priemysel, firmy a domácnosti, aby zmenili svoje vzorce spotreby?

– Aké má Slovensko uprostred tejto krízovej situácie plán?


PANELISTI

 • Ján Budaj, minister životného prostredia SR
 • Karel Hirman, minister hospodárstva SR
 • Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov, viceprezident, U.S. Steel Košice
 • Jana Ambrošová, predsedníčka, Združenie dodávateľov energií

Diskusiu moderuje Irena Jenčová, editorka portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha v slovenskom jazyku bez simultánneho tlmočenia.

Diskusia sa uskutoční prezenčne v priestoroch budovy EINPARK na Einsteinovej ulici 33 v Bratislave.

V prípade záujmu zúčastniť sa tejto diskusie nás, prosím, kontaktujte na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Počet miest je obmedzený.


Doprava je jediným odvetvím európskeho hospodárstva, v ktorom emisie oxidu uhličitého naďalej rastú. Cestná doprava predstavuje takmer tri štvrtiny všetkých emisií z dopravy. Zatiaľ čo v osobných automobiloch má elektromobilita medzi alternatívnymi palivami výrazný náskok, v autobusoch a nákladných vozidlách je cesta otvorená aj pre alternatívne palivá . Napríklad vodík či pokročilé biopalivá – bioCNG a bioLNG. Hoci zástancovia biopalív tvrdia, že ide o príležitosť na naštartovanie transformácie odvetvia, analytici varujú, že môže ísť o slepá ulička.

– Je batériová elektromobilita budúcnosťou cestnej dopravy alebo sú sektory, v ktorých je efektívnejšie ísť cestou vodíka alebo biopalív?

– Ako v sektore cestnej dopravy skĺbiť snahu o dosiahnutie energetickej nezávislosti za prijateľnú cenu a znižovanie spotreby fosílnych palív?

– Akú úlohu budú hrať biopalivá a zelené plyny v budúcnosti motorizmu?

– Ako zvýšiť kapacitu výroby pokročilého biopalív a biometánu a ako zabezpečiť, aby nechýbali v iných sektoroch?


PANELISTI

 • Fedor Unterlohner, analytik,Transport & Enviroment
 • Tomáš Kakula, generálny riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Michal Hrubý, výskumný pracovník, EUROPEUM
 • Adam Daňko, poradca pre reguláciu a nízkoemisné palivá, Shell
 • Martin Kečkéš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, SPP

Diskusiu moderuje Michal Hudec, editor portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha simultánne v slovenskom a anglickom jazyku.

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Paralelne s touto konferenciou môžete sledovať aj konferenciu portálu EURACTIV Česká republika s názvom Dekarbonizace české ekonomiky 2022. Viac informácií nájdete na stránke podujatia.

 

DSKE lišta horná 2022 5
3DSKE lišta horná 2022 4
 

 

 

Uskutočnené podujatia

Online Podujatie

Čo s eurofondami po voľbách: Predvolebná diskusia

25/09/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko organizuje online predvolebnú diskusiu s kandidátmi a kandidátkami politických strán na tému eurofondy a regionálna...

Transformácia priemyslu: programy a pozície slovenských politických strán

21/09/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko a Friedrich Ebert Stiftung , zastúpenie v Slovenskej republike, Vás pozývajú na diskusiu s názvom Transformácia priemyslu:...

Podujatie k Správe o stave Únie 2023

18/09/2023 - 12:30
Portál EURACTIV Slovensko a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pozývajú na podujatie, ktoré je venované Správe o stave Únie 2023. Podujatie...
Online Podujatie

Online diskusia s ministrom obrany Martinom Sklenárom

14/09/2023 o 13:00 - 14:00
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s ministrom obrany Martinom Sklenárom, ktora sa uskutoční 14 .septembra 2023 v čase od 13:00...

Čo ďalej so slovenským poľnohospodárstvom: Predvolebná diskusia

13/09/2023 o 18:00 - 19:30
Portál EURACTIV Slovensko organizuje predvolebnú diskusiu s kandidátmi a kandidátkami politických strán na tému poľnohospodárstva a potravinárstva....
Online Podujatie

Slovak Foreign Policy after 2023 Parliamentary Elections

12/09/2023 o 10:30 - 12:00
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, cordially invite you to an...
Online Podujatie

Radosti a starosti mladého farmára

17/07/2023 o 17:00 - 18:00
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online rozhovor s názvom Radosti a starosti mladého farmára, ktorý sa uskutoční 17 .júla 2023 v čase od...
Online Podujatie

Prečo žiť na vidieku?

11/07/2023 o 18:00 - 19:15
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Prečo žiť na vidieku?, ktorá sa uskutoční 11 .júla 2023 v čase od 18:00 do 19:15...
Online Podujatie

Pred štartom čerpania nových eurofondov v regiónoch

30/06/2023 o 11:00 - 12:15
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Pred štartom čerpania nových eurofondov v regiónoch , ktorá sa uskutoční 30 . júna...
Online Podujatie

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2023

27/06/2023 - 28/06/2023
EURACTIV Slovensko Vás srdečne pozývame zúčastniť sa 6. ročníka konferencie s názvom Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky .
Online Podujatie

Nový rastový model pre strednú a východnú Európu

22/06/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko a Friedrich Ebert Stiftung , zastúpenie v Slovenskej republike, Vás pozývajú na online diskusiu s názvom Nový rastový...

Z farmy do koša? Ako predchádzať vzniku potravinového odpadu

23/05/2023 o 17:30 - 18:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na diskusiu s názvom Z farmy do koša? Ako predchádzať vzniku potravinového odpadu, ktorá sa uskutoční 23.5.2023...

Bude Slovensko jesť hmyz? (My na Dobrom trhu áno)

29/04/2023 o 12:30 - 13:30
Portál EURACTIV Slovensko a Dobrý trh Vás pozývajú na diskusiu s názvom " Bude Slovensko jesť hmyz?" , ktorá sa uskutoční 29. apríla v čase od....
Online Podujatie

Odkiaľ vietor fúka? Ako ďalej s veternou energiou na Slovensku

18/04/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Odkiaľ vietor fúka? Ako ďalej s veternou energiou na Slovensku, ktorá sa uskutoční...

Klimatický zákon, emisie a poľnohospodárstvo

14/04/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na diskusiu s názvom Klimatický zákon, emisie a poľnohospodárstvo, ktorá sa uskutoční 14.4.2023 v čase od 10:00...
Online Podujatie

Kedy bude mať Slovensko modernú starostlivosť o duševné zdravie?

13/04/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Kedy bude mať Slovensko modernú starostlivosť o duševné zdravie?, ktorá sa...

Rómske komunity a eurofondy: Čas na reparát

23/01/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na diskusiu s názvom Rómske komunity a eurofondy: Čas na reparát, ktorá sa uskutoční 23.1.2023 v čase od 10:00...
Online Podujatie

Český a slovenský automobilový priemysel: „Fit for 2035“

17/01/2023 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovensko a EURACTIV Česká republika Vás srdečne pozývajú na online diskusiu s názvom Český a slovenský automobilový priemysel: „Fit for...
Online Podujatie

Od domácností k firmám: Ako je na tom Slovensko so samovýrobou zelenej energie?

16/12/2022 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online podujatie s názvom Od domácností k firmám: Ako je na tom Slovensko so samovýrobou zelenej energie?,...

Čo ďalej s ochranou rastlín na Slovensku?

12/12/2022 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na diskusiu s názvom Čo ďalej s ochranou rastlín na Slovensku?, ktorá sa uskutoční 12. decembra 2022 v čase od...
Online Podujatie

DSKE22 | Dekarbonizácia cestnej dopravy: Čo bude poháňať autá a kamióny?

30/11/2022 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovensko Vás srdečne pozýva na online diskusiu s názvom Dekarbonizácia cestnej dopravy: Čo bude poháňať autá a kamióny? , ktorá sa...

DSKE22 | Touto zimou kríza nekončí, aký má Slovensko plán?

29/11/2022 o 17:00 - 19:00
EURACTIV Slovensko Vás srdečne pozýva na diskusiu s názvom Touto zimou kríza nekončí, aký má Slovensko plán? , ktorá sa uskutoční v rámci...
Online Podujatie

DSKE22 | Úspory energie a udržateľné budovy ako riešenie energetickej krízy

29/11/2022 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovensko Vás srdečne pozýva na online diskusiu s názvom Úspory energie a udržateľné budovy ako riešenie energetickej krízy , ktorá sa...
Online Podujatie

DSKE22 | Ako odblokovať financie pre zelený prechod Slovenska?

28/11/2022 o 14:00 - 15:30
EURACTIV Slovensko Vás srdečne pozýva na online diskusiu s názvom Ako odblokovať financie pre zelený prechod Slovenska? , ktorá sa uskutoční v rámci...
Online Podujatie

DSKE22 | Ako ozeleniť priemysel v čase rekordných cien energií?

28/11/2022 o 12:00 - 13:30
EURACTIV Slovensko Vás srdečne pozýva na online diskusiu s názvom Ako ozeleniť priemysel v čase rekordných cien energií? , ktorá sa uskutoční v...
Online Podujatie

DSKE22 | Dekarbonizácia českej a slovenskej ekonomiky

28/11/2022 o 09:30 - 11:30
EURACTIV Slovensko a EURACTIV Česká republika Vás srdečne pozývajú na online diskusiu s názvom Dekarbonizácia českej a slovenskej ekonomiky , ktorá...
Online Podujatie

DSKE22 | Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2022

28/11/2022 - 30/11/2022
Portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s portálom EURACTIV Česká republika , Vás srdečne pozýva na 5. ročník (online) konferencie s názvom...
Online Podujatie

DCZE22 | Dekarbonizace české ekonomiky

28/11/2022 - 30/11/2022
Portál EURACTIV Česká republika, ve spolupráci s portálem EURACTIV Slovensko, Vás srdečně zve na online konferenci s názvem Dekarbonizace české...
Online Podujatie

Ako chrániť ľudí pred vysokými cenami energií?

22/11/2022 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko a Friedrich Ebert Stiftung , zastúpenie v Slovenskej republike, Vás pozývajú na online diskusiu s názvom Ako chrániť ľudí...
Online Podujatie

Nuclear Rubicon: Will Russia switch from conventional to nuclear weapons?

15/11/2022 o 13:30 - 15:00
EURACTIV Slovakia and Friedrich Ebert Stiftung Bratislava cordially invite you to an online discussion titled Nuclear Rubicon: Will Russia switch...
Online Podujatie

Vojna, ceny, planéta: Aký bude ďalší krízový rok v EÚ?

15/11/2022 o 10:00 - 11:00
Portál EURACTIV Slovensko a Friedrich Ebert Stiftung, kancelária v Bratislave, Vás pozývajú na online diskusiu s názvom Vojna, ceny, planéta: Aký...
Online Podujatie

Putinovo Rusko a vojna: Postavia sa Rusi autoritárskym praktikám?

04/11/2022 o 10:00 - 11:30
Občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung, Vás pozývajú na online...
Online Podujatie

Feminist Foreign Policy according to Berlin

19/10/2022 o 10:00 - 11:00
EURACTIV Slovakia and Friedrich Ebert Stiftung Bratislava cordially invite you to an online discussion titled Feminist Foreign Policy according to...

NEXT (GREEN) GENERATION EU

13/10/2022 o 09:00 - 14:00
Portál EURACTIV Slovensko Vás srdečne pozýva na konferenciu s názvom Next (Green) Generation EU | Slovenské plány energetických úspor: Ako pretaviť...

Európska noc výskumníkov

30/09/2022 o 09:00 - 22:30
Vážené vedkyne a vážení vedci, portál EURACTIV Slovensko Vás v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou...

Rovnosť príležitostí v slovenskej diplomacii

29/09/2022 o 13:00 - 15:00
Vážená pani, Vážený pán, občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung, Vás...