DSKE22 | Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2022

Pondelok, 28 november 2022 - streda, 30 november 2022

Bratislava, Bratislava

Registrácia

Konferencia

 

DEKARBONIZÁCIA SLOVENSKEJ EKONOMIKY 2022

 28.11.2022 – 30.11.2022  |  #DSKE22

 

-CONFERENCE AGENDA IN ENGLISH AVAILABLE HERE-


Portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s portálom EURACTIV Česká republika, Vás srdečne pozýva na 5. ročník (online) konferencie s názvom Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2022. Tento rok bude konferencia venovaná témam dekarbonizácie slovenského a českého priemyslu, možnostiam financovania zelenej transformácie ekonomiky, udržateľnosti budov, energetickej transformácii v Európe a na Slovensku a takisto aj dekarbonizácii cestnej dopravy.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SRMinisterstva hospodárstva SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V prípade záujmu zúčastniť sa konferencie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

 

O KONFERENCII

Invázia Ruska na Ukrajinu zmenila paradigmy energetickej politiky. Slovensko aj Európa musia prekopať svoje plány na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a zaobísť sa v nich bez ruských energetických surovín – či už je to uhlie, zemný plyn alebo ropa.

Európska únia predstavila svoj plán REPowerEU, ktorý má byť návodom pre európske krajiny, ako zvládnuť akútne problémy s výpadkami ruských energií a zároveň sa udržať na ceste k nulovým emisiám. Vojna v Európe, energetická kríza a zhoršujúce sa dôsledky zmeny klímy od vlád vyžadujú od vlád veľkú mieru flexibility a líderstva. Zoči-voči globálnym výzvam však súčasný model riadenia, kde si jednotlivé kompetenciu a zodpovednosť rozkúskujú rezorty, prestáva fungovať a Slovensku chýba vízia. Iniciatívu preto preberajú občania, samosprávy aj zástupcovia biznisu a sami vytvárajú decentralizované modely či už zelenej energetiky alebo dekarbonizácie svojich sektorov

– Ako skĺbiť ozelenenie slovenského a európskeho priemyslu so súčasnou energetickou krízou a rekordnými cenami energií?

– Ako pripraviť budovy a domy na Slovensku na budúce výzvy spojené s drahými energiami a nespomaliť tempo obnovy ani po minutí európskych peňazí?

– Ako v sektore cestnej dopravy zladiť snahu o dosiahnutie energetickej nezávislosti za prijateľnú cenu a znižovanie spotreby fosílnych palív?

– Ako môžu vlády, podniky a finančný sektor spolupracovať pri financovaní zelenej transformácie?

Paralelne s touto konferenciou môžete sledovať aj konferenciu portálu EURACTIV Česká republika s názvom Dekarbonizace české ekonomiky 2022. Viac informácií nájdete na stránke podujatia.

 

PROGRAM

Česká aj slovenská ekonomika sú v súčasnej dobe pod tlakom. Musia sa zbaviť závislosti od dovozu ruských fosílnych palív, znížiť emisie skleníkových plynov a transformovať svoj priemysel a ďalšie odvetvia na zelenšiu a udržateľnejšiu podobu. Pôvodným plánom bolo využiť zemný plyn ako prechodné palivo, momentálne sa však dodávky tejto suroviny stávajú komplikovanejšie. Do dekarbonizačných snáh navyše zasahuje okrem neistej dostupnosti surovín aj inflácia a extrémne ceny energií. Napriek tomu sú obe krajiny odhodlané dekarbonizáciu podstúpiť, a to nielen s ohľadom na medzinárodné záväzky, ale aj na svoju vlastnú konkurencieschopnosť.

– Aké sú scenáre pre dekarbonizáciu českej a slovenskej ekonomiky a aký dopad na nich má vojna na Ukrajine? Ako české a slovenské plány zapadajú do širšieho európskeho kontextu, plnia štáty celoeurópske požiadavky, alebo musia vo svojom úsilí ešte pridať?

– Aké odvetvia budú v procese dekarbonizácie najnákladnejšie a najnáročnejšie? Ktoré sú naopak na dobrej ceste a môžu byť príkladom toho, ako dekarbonizovať ekonomiku?

– Ako môže Česko a Slovensko v dekarbonizácii spolupracovať? Ako môžu spolupracovať neštátni aktéri – od biznisu cez neziskové organizácie? Aké dobré postupy môžu obe krajiny zdieľať?

– Aké nástroje podpory ponúka Európska únia a ako ich efektívne využiť?

PANELISTI

 • Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu (PS/Renew Europe)
 • Michal Kučera, poslanec Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR
 • Jürgen Tiedje, vedúci odboru priemyselnej transformácie, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie
 • Radek Špicar, viceprezident, Zväz priemyslu a dopravy ČR
 • Juraj Adamica, zástupca riaditeľa odboru regulácie a compliance, manažér pre udržatelnosť a regulačné záležitosti, SPP
 • Kateřina Davidová, projektová manažérka, Centrum pre dopravu a energetiku
 • Lucia Szabová, koordinátorka, Klimatická koalícia
 • Andreas Graf, senior spolupracovník pre energetickú politiku EÚ, Agora Energiewende

Diskusiu moderujú Aneta Zachová z portálu EURACTIV Česká republika a Michal Hudec z portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha simultánne v českom a slovenskom jazyku.

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.


 

Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila narušenie globálneho energetického trhu a tým aj prudký nárast cien energií v EÚ. V tejto situácii potrebuje európsky priemysel nasledujúce roky vyvinúť a komercializovať nové technológie s nízkymi emisiami CO2, nielen kvôli klimatickým cieľom EÚ, ale aj pre udržanie si globálnej konkurencieschopnosti. To bude vyžadovať obrovské investície, ktoré by mali byť podporené správnymi politickými signálmi. V súčasnosti preto prebieha reforma legislatívy, ktorá ovplyvní európsky priemysel na dlhé roky dopredu – finalizuje sa podoba uhlíkového cla a nanovo sa nastavuje systém obchodovania s emisiami.

– Priemysel hovorí o pozastavenie výroby a hromadnom prepúšťaní v dôsledku rekordných cien energií – je v tejto situácii dekarbonizácia priemyslu východiskom alebo brzdou?

– Aké politické signály zabezpečia, že priemysel investuje v rámci najbližších investičných cyklov do zelených technológií a nie do potenciálne uviaznutých aktív?


PANELISTI

 • Zdeněk Čech, vedúci tímu ekonomických analýz, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Rudolf Mackovič, výkonný riaditeľ, Slovenský zväz výrobcov cementu
 • Jiří Koželouh, vedúci programu Klíma, energie a odpady, Hnutí Duha
 • Martin Jesný, projektový manažér, Sekcia Plánu obnovy, Úrad vlády SR

Diskusiu moderuje Radovan Geist, vydavateľ portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha simultánne v slovenskom a anglickom jazyku.

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Pri financovaní úspor energií a rozvoji obnoviteľných zdrojov, či už v priemysle alebo domácnostiach, majú podľa Európskej komisie zohrať kľúčovú úlohu súkromné financie. Dekarbonizáciu však charakterizuje neistota, ktorá sa týka technológií a je to práve kombinácia verejných a súkromných financií, ktorá má priniesť potrebnú finančnú stabilitu pre zelený prechod.

– Ako môžu vlády, podniky a finančný sektor spolupracovať pri financovaní zelenej transformácie?

– Akým spôsobom má byť rozdelené rizika investícií do dekarbonizácie medzi súkromný a verejný sektor?

– Kde sa môže Slovensko inšpirovať?


PANELISTI

 • Anelia Stefanova, líderka pre oblasť transformácie, CEE Bankwatch
 • Martin Polónyi, generálny riaditeľ, sekcia medzinárodných vzťahov, Ministerstvo financií SR
 • Eva Bučová, predsedkyňa udržateľnej komisie v ING ČR, vedúca oddelenia klientov, ING Česká republika
 • Michal Mašek, projektový manažér, PW Energy

Diskusiu moderuje Barbara Zmušková, editorka portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha simultánne v slovenskom a anglickom jazyku.

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Úspory energie v budovách sú základným pilierom európskeho plánu na odrezanie sa od ruských palív a znižovanie účtov za energie. Keď sa budovy a domy postupne renovujú na vyšší energetický štandard, budú v budúcnosti potrebovať menej tepla na vykurovanie. V dôsledku rekordných cien energií a potreby znižovať emisie v budovách na Slovensku sa hovorí o transformácii nielen individuálnych zdrojov tepla, ale aj centrálnych teplárenských systémov.  S potrebou komplexných riešení pre budovy sa k slovu sa dostávajú takzvaní poskytovatelia energetických služieb, ktorí pokryjú nielen výrobu a dodávky elektriny a tepla, ale riešia aj investície do úsporných opatrení či energetický manažment a poradenstvo.

– Aké sú výzvy a náklady spojené so zelenou transformáciou budov na Slovensku?

– Ako zabezpečiť rozvoj teplárenstva spojený s celkovým znižovaním spotreby a zapojením obnoviteľných zdrojov?

 

PANELISTI

 • Oto Halás, generálny riaditeľ, Slovgeoterm a.s.
 • Kvetoslava Šoltésová, vedúca odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, SIEA
 • Stanislav Janiš, predseda predstavenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla 

Diskusiu moderuje Irena Jenčová, editorka portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha v slovenskom jazyku bez simultánneho tlmočenia.

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Európa čelí viacerým krízam a za pochodu hľadá riešenia, ako čo s najmenšími škodami zvládnuť nadchádzajúcu zimu a nahradiť chýbajúce ruské palivá. Po zime sa však musí zamerať na masívne budovanie alternatívnych zdrojov energie pre nadchádzajúce roky. Tu sa dostáva na rad masívny rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, budovanie LNG infraštruktúry či úspory energie. Kým sa však trh prispôsobí a stabilizuje, európsky priemysel, firmy aj domácnosti budú čeliť vysokým cenám energií.

– Ako zladiť odstrihnutie sa od ruských palív s urýchlením energetickej transformácie v Európe a na Slovensku?

– Aké opatrenia budú potrebné, aby motivovali priemysel, firmy a domácnosti, aby zmenili svoje vzorce spotreby?

– Aké má Slovensko uprostred tejto krízovej situácie plán?


PANELISTI

 • Ján Budaj, minister životného prostredia SR
 • Karel Hirman, minister hospodárstva SR
 • Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov, viceprezident, U.S. Steel Košice
 • Jana Ambrošová, predsedníčka, Združenie dodávateľov energií

Diskusiu moderuje Irena Jenčová, editorka portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha v slovenskom jazyku bez simultánneho tlmočenia.

Diskusia sa uskutoční prezenčne v priestoroch budovy EINPARK na Einsteinovej ulici 33 v Bratislave.

V prípade záujmu zúčastniť sa tejto diskusie nás, prosím, kontaktujte na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Počet miest je obmedzený.


Doprava je jediným odvetvím európskeho hospodárstva, v ktorom emisie oxidu uhličitého naďalej rastú. Cestná doprava predstavuje takmer tri štvrtiny všetkých emisií z dopravy. Zatiaľ čo v osobných automobiloch má elektromobilita medzi alternatívnymi palivami výrazný náskok, v autobusoch a nákladných vozidlách je cesta otvorená aj pre alternatívne palivá . Napríklad vodík či pokročilé biopalivá – bioCNG a bioLNG. Hoci zástancovia biopalív tvrdia, že ide o príležitosť na naštartovanie transformácie odvetvia, analytici varujú, že môže ísť o slepá ulička.

– Je batériová elektromobilita budúcnosťou cestnej dopravy alebo sú sektory, v ktorých je efektívnejšie ísť cestou vodíka alebo biopalív?

– Ako v sektore cestnej dopravy skĺbiť snahu o dosiahnutie energetickej nezávislosti za prijateľnú cenu a znižovanie spotreby fosílnych palív?

– Akú úlohu budú hrať biopalivá a zelené plyny v budúcnosti motorizmu?

– Ako zvýšiť kapacitu výroby pokročilého biopalív a biometánu a ako zabezpečiť, aby nechýbali v iných sektoroch?


PANELISTI

 • Fedor Unterlohner, analytik,Transport & Enviroment
 • Tomáš Kakula, generálny riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Michal Hrubý, výskumný pracovník, EUROPEUM
 • Adam Daňko, poradca pre reguláciu a nízkoemisné palivá, Shell
 • Martin Kečkéš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, SPP

Diskusiu moderuje Michal Hudec, editor portálu EURACTIV Slovensko. Diskusia prebieha simultánne v slovenskom a anglickom jazyku.

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie sa, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Paralelne s touto konferenciou môžete sledovať aj konferenciu portálu EURACTIV Česká republika s názvom Dekarbonizace české ekonomiky 2022. Viac informácií nájdete na stránke podujatia.

 

DSKE lišta horná 2022 5
3DSKE lišta horná 2022 4
 

 

 

Uskutočnené podujatia

Online Podujatie

Rozhovor s europoslancom Michalom Wiezikom o prírode a politike v novom europarlamente

18/07/2024 o 18:00 - 19:00
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online rozhovor o prírode a politike v novom europarlamente s europoslancom Michalom Wiezikom, ktorý sa...
Online Podujatie

Patria stromy na polia?

27/06/2024 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Patria stromy na polia?, ktorá sa uskutoční 27 .júna 2024 v čase od 10:00 do 11:30...
Online Podujatie

Drawing red lines on Ukraine aid

25/06/2024 o 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association, EURACTIV Slovakia and Friedrich Ebert Stiftung Bratislava cordially invite you to an online discussion titled...

Desať rokov feministickej zahraničnej politiky

21/06/2024 o 09:00 - 10:30
Portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s bratislavskou kanceláriou Friedrich Ebert Stiftung, Vás pozývajú na podujatie vo forme okrúhleho stola s...
Online Podujatie

EU Elections: A win for Visegrad Four?

19/06/2024 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovakia, in cooperation with EURACTIV Czechia, EURACTIV Poland, and Political Capital, cordially invites you to an online discussion...
Online Podujatie

Kto chce v europarlamente bojovať za rovnosť?

29/05/2024 o 10:00 - 11:30
Občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung, Vás pozývajú na online...
Online Podujatie

Aký zahraničný kurz si Slovensko vyberie v eurovoľbách?

28/05/2024 o 10:00 - 11:30
Občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung, Vás pozývajú na online...
Online Podujatie

Program Slovensko: Prečo sa v regiónoch stále nečerpá

22/05/2024 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás srdečne pozýva na online diskusiu s názvom Program Slovensko: Prečo sa v regiónoch stále nečerpá, ktorá sa uskutoční...

Predvolebná diskusia: Vyriešia eurovoľby protesty farmárov?

07/05/2024 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko organizuje predvolebnú diskusiu s názvom Vyriešia eurovoľby protesty farmárov? Diskusia bude prebiehať s kandidátmi a...
Online Podujatie

Inklúzia, diverzita a budúcnosť slovenského pracovného trhu

25/04/2024 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko a Friedrich EbertStiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, Vás pozývajú na online diskusiu s názvom Inklúzia, diverzita...
Online Podujatie

Veterná energia: Oddeliť mýty od faktov a zamerať sa na prínosy

23/04/2024 o 09:30 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás srdečne pozýva na online diskusiu s názvom Veterná energia: Oddeliť mýty od faktov a zamerať sa na prínosy, ktorá sa...
Online Podujatie

Ako Slovensko splní nový klimatický cieľ do roku 2040?

07/03/2024 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás srdečne pozýva na online diskusiu s názvom Ako Slovensko splní nový klimatický cieľ do roku 2040?, ktorá sa uskutoční...

Zdravé, prírodné, udržateľné: Čo všetko ešte zvládnu povedať obaly potravín

06/03/2024 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na diskusiu s názvom Zdravé, prírodné, udržateľné: Čo všetko ešte zvládnu povedať obaly potravín, ktorá sa...
Online Podujatie

O právach zvierat s Gabrielou Kubíkovou

27/12/2023 o 18:00 - 19:00
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online rozhovor s názvom O právach zvierat s Gabrielou Kubíkovou, ktorý sa uskutoční 19 .decembra 2023 v...
Online Podujatie

Online diskusia s veľvyslancom SR pri NATO Petrom Bátorom

14/12/2023 o 14:00 - 15:00
EuroPolicy, o.z. a portál EURACTIV Slovensko Vás pozývajú sledovať online diskusiu so slovenským veľvyslancom pri NATO Petrom Bátorom , ktorá sa...
Online Podujatie

Ako ďalej s obnoviteľnými zdrojmi po voľbách?

24/11/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Ako ďalej s obnoviteľnými zdrojmi po voľbách?, ktorá sa uskutoční 24.11.2023 v čase...

Conference on Future of Media Freedom in Europe

16/11/2023 o 09:00 - 12:15
EuroPolicy, o.z. and EURACTIV Slovakia, in cooperation with Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, cordially invite you to...
Online Podujatie

Tepelné čerpadlá, plynové kotle, centrálne zásobovanie teplom: Ako ozeleniť naše vykurovanie?

09/11/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko Vás v spolupráci so Slovenským zväzom pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá pozýva zúčastniť sa online diskusie s...
Online Podujatie

V4 Automotive Industry – Getting Ready for a Zero-Emission Future

08/11/2023 o 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovakia, in cooperation with Embassy of the Republic of Poland in Bratislava, cordially invite you to an online discussion titled V4...
Online Podujatie

Who counts weapons in Ukraine?

06/11/2023 o 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association, EURACTIV Slovakia and Friedrich Ebert Stiftung Bratislava cordially invite you to an online discussion titled Who...
Online Podujatie

Online diskusia s veľvyslancom ČR pri NATO Jakubom Landovským

26/10/2023 o 15:30 - 16:30
EuroPolicy, o.z. a portál EURACTIV Slovensko Vás pozývajú sledovať online diskusiu so stálym predstaviteľom Českej republiky pri NATO a skúseným...

Rodové audity v štátnych inštitúciách: Prečo a ako?

26/10/2023 o 10:00 - 11:30
Občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, kanceláriou v Bratislave, Vás pozývajú na...
Online Podujatie

Can European parties help LGBTI+ people in Slovakia?

17/10/2023 o 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, cordially invite you to an...

Sme to, čo jeme? Čo o nás hovorí (ne)pohodlie hospodárskych zvierat

08/10/2023 o 16:00 - 17:00
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na diskusiu s názvom Sme to, čo jeme? Čo o nás hovorí (ne)pohodlie hospodárskych zvierat, ktorá je súčasťou...

Európska noc výskumníkov 2023

29/09/2023
Vážené vedkyne a vážení vedci, v mene organizátorov 17. ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov Vás pozývame...
Online Podujatie

Čo s eurofondami po voľbách: Predvolebná diskusia

25/09/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko organizuje online predvolebnú diskusiu s kandidátmi a kandidátkami politických strán na tému eurofondy a regionálna...

Transformácia priemyslu: programy a pozície slovenských politických strán

21/09/2023 o 10:00 - 11:30
Portál EURACTIV Slovensko a Friedrich Ebert Stiftung , zastúpenie v Slovenskej republike, Vás pozývajú na diskusiu s názvom Transformácia priemyslu:...

Podujatie k Správe o stave Únie 2023

18/09/2023 - 12:30
Portál EURACTIV Slovensko a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pozývajú na podujatie, ktoré je venované Správe o stave Únie 2023. Podujatie...
Online Podujatie

Online diskusia s ministrom obrany Martinom Sklenárom

14/09/2023 o 13:00 - 14:00
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s ministrom obrany Martinom Sklenárom, ktora sa uskutoční 14 .septembra 2023 v čase od 13:00...

Čo ďalej so slovenským poľnohospodárstvom: Predvolebná diskusia

13/09/2023 o 18:00 - 19:30
Portál EURACTIV Slovensko organizuje predvolebnú diskusiu s kandidátmi a kandidátkami politických strán na tému poľnohospodárstva a potravinárstva....
Online Podujatie

Slovak Foreign Policy after 2023 Parliamentary Elections

12/09/2023 o 10:30 - 12:00
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, cordially invite you to an...